6 + 6 = ?  
Input the result from the expression
Maximum attempts you can try: 10
 

[星星幫bbs討論串]星迷告白大全...

Subject: [星星幫bbs討論串]星迷告白大全...
by 駱駝客 on 2004/8/22 10:26:13

Quote:
什麼?你打破了我的阿曼尼,啊……我的阿曼尼啊……(拼命甩頭)
我追妳追得這麼久,都在假扮斯文,這是妳逼我的!我現在就要妳好看!
(拉褲腰帶...)

唉~你也別難過了,你看他,哭的希哩花拉的..他也不想二十幾年都沒有作用的押..