8 - 1 = ?  
Input the result from the expression
Maximum attempts you can try: 10
 

《美人魚》宣傳曲-鄧超《無敵》MV 周星馳詞曲創作

Subject: 《美人魚》宣傳曲-鄧超《無敵》MV 周星馳詞曲創作
by 低等小編 on 2016/1/26 16:40:07

《美人魚》宣傳曲-鄧超《無敵》MV 周星馳詞曲創作!!!
詞曲:周星馳 主唱:鄧超

無敵是多麼 多麼寂寞
無敵是多麼 多麼空虛
獨自在頂峰中 冷風不斷的吹過
我的寂寞 誰能明白我
無敵是多麼 多麼寂寞
無敵是多麼 多麼空虛
躲在天邊的她 可不可聽我訴說
我的寂寞 無盡的寂寞